Arrow
Arrow
Slider

Filosofie

Het Eifel regional merk staat voor hoge kwaliteit, voor streekgebondenheid en gemeenschapppelijke verantwoordelijkheden. Zodus vinden wij – die aan dit merk verbonden zijn – het als bijdrage de veiligheid van de aantrekkelijke cultuurlandschap, verbonden met de boeren en kleine bedrijven – samen te werken.
We willen een basis leggen voor het veiligstellen van de kwaliteit, op basis van een winstgevend, maar ecologisch verantwoorde productie en een duurzaam verantwoorde verwerking.